Oferta

Psycholog Opole Karolina Cwynar zaprasza rodziców z dziećmi, młodzież oraz osoby dorosłe. Oferuje pomoc psychologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pomoc psychologiczna dla rodziców ( pierwsze spotkanie), pomoc psychologiczna dla dziecka i rodziców ( kolejne spotkania).

Istotą pomocy psychologicznej dzieciom w młodszym wieku jest w pierwszym etapie współpraca z rodzicami. Zebranie przez psychologa istotnych informacji dotyczących rozwoju dziecka, jego zachowania oraz metod wychowawczych stosowanych przez rodziców pomoże w ustaleniu przyczyn istniejącego problemu, a następnie wdrożeniu odpowiedniego procesu terapeutycznego.

Najczęstsze problemy wieku dziecięcego:

 • nieśmiałość w kontakcie z rówieśnikami i osobami dorosłymi
 • lęk ogólny, lęk separacyjny ( dziecko nie odstępuje rodziców – problem z separacją)
 • nagłe napady paniki, płaczu, trudności ze snem
 • unikanie sytuacji potencjalnie trudnych( chodzenie do przedszkola, szkoły)
 • objawy somatyczne mające podłoże psychologiczne ( bóle brzucha, biegunka, wymioty itp.)
 • dziecko przeżyło traumatyczne zdarzenia ( rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek
 • problemy wychowawawcze : napady złości i gniewu, zachowania o charakterze agresywnym.
 • problemy związane z koncentracją uwagi, cechy nadpobudliwości psychoruchowej
Pomoc Psychologiczna dla młodzieży

Pomoc psychologiczna dla młodzieży w zależności od istniejącego problemu odbywa się w formie kilku lub kilkunastu spotkań. Pierwszym krokiem jest zdiagnozowanie istniejącego problemu, a następnie dobranie odpowiednich metod pracy terapeutycznej.

Najczęstsze problemy młodzieży:

 • zaburzenia o charakterze lękowym ( napady paniki, unikanie sytuacji potencjalnie trudnych, np. szkoły, okaleczanie się, zaburzenia snu, objawy somatyczne np. bóle głowy , zaburzenia zachowania i emocji (powtarzające się, trwałe przekraczanie norm społecznych odpowiednich dla wieku, nasilające się zachowania agresywne, wagary, częste wybuchy gniewu i złości,
 • zaburzenia depresyjne (obniżenie lub wahania nastoju, negatywizm, unikanie kontaktów z rodziną i rówieśnikami, nagłe znaczne pogorszenie wyników w nauce, utrata zainteresowania szkołą lub wcześniej podejmowanymi formami aktywności, myśli samobójcze, utrata apetytu, obniżone poczucie własnej wartości)
 • trudności w relacjach interpersonalnych ( konflikty z rówieśnikami, trudność w nawiązywaniu trwałych przyjaźni, nieśmiałość w kontaktach społecznych.
Pomoc Psychologiczna dla osób dorosłych.

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych to cykl kilku bądz kilkunastu 50 minutowych spotkań. Pierwsze wizyty mają na celu zdiagnozowanie istniejącego problemu i określenie potrzeb klienta. Kolejnym krokiem jest ustalenie planu terapii skoncentrowanego na poszukiwaniu rozwiązań umożliwiających poradzenie sobie w obecnej trudnej sytuacji.

Najczęściej zgłaszane problemy przez osoby dorosłe:

 • Trudności w życiu zawodowym: stres w pracy, mobbing, brak pewności siebie, trudność w podejmowaniu decyzji itp.
 • Problemy rodzinne: rozwód, utrata bliskiej osoby, choroba, problemy w relacjach partnerskich.
 • Trudności w kontaktach interpersonalnych: trudność w budowaniu prawidłowych relacji społecznych i partnerskich, konflikty, nieśmiałość.
 • Zaburzenia o charakterze lękowym lub depresyjnym