Kwalifikacje i Wykształcenie

  • Psycholog Opole, pedagog, terapeuta – absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia, obecnie w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w terapii poznawczo- behawioralnej.

  • Absolwentka studiów podyplomowych w terapii pedagogicznej  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

  • Certyfikowany terapeuta I stopnia terapii EEG Biofeedbeck.

  • Certyfikowany terapeuta w diagnozie i terapii ADHD u dzieci.

  • Nauczyciel kontraktowy – wieloletni psycholog w instytucjach oświatowych.

  • Autorka tekstów z teorii i praktyki z zakresu poradnictwa psychologicznego dla rodziców, terapii dzieci, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Publikacje: Cwynar, K., Otręba, K., Bartoszak., M. (2011). Wymiary emocji. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SCRIPTORIUM POZNAŃ. Cwynar, K., Wiśniewska, P. (2013). Przedszkole i szkoła. Niektóre aspekty problematyki badawczej. Wydawnictwo SCRIPTORIUM OPOLE.

  • Szkoleniowiec i wykładowca z zakresu psychologii ogólnej i społecznej w szkołach pomaturalnych i policealnych WZDZ, PROFESJA.

  • Wsparcie psychologiczne w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych i Przedszkolach Publicznych prowadzac szkolenia dla rodziców oraz wspierajac rodziny osób niepełnosprawnych umysłowo.