Oferta

Pomoc Psychologiczna dla osób dorosłych

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych to cykl kilku bądź kilkunastu 50 minutowych spotkań. Pierwsze wizyty mają na celu zdiagnozowanie istniejącego problemu i określenie potrzeb klienta. Kolejnym krokiem jest ustalenie planu terapii skoncentrowanego na poszukiwaniu rozwiązań umożliwiających poradzenie sobie w obecnej trudnej sytuacji.

 • Trudności w życiu zawodowym: stres w pracy, mobbing, brak pewności siebie, trudność w podejmowaniu decyzji itp.
 • stany obniżonego nastroju, zaburzenia afektywne.
 • przeżywanie ogólnego lęku , napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk o zdrowie,
 • zespół stresu pourazowego PTSD
 • Problemy rodzinne: rozwód, utrata bliskiej osoby, choroba, pogorszenie w relacjach rodzinnych, problemy w relacjach partnerskich.
 • Trudności w kontaktach interpersonalnych: trudność w budowaniu prawidłowych relacji społecznych i partnerskich, konflikty, nieśmiałość.
 • Utrata satysfakcji z życia, brak pewności siebie.
 • Zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości.

Pomoc Psychologiczna dla dzieci

Istotą pomocy psychologicznej dzieciom w młodszym wieku jest w pierwszym etapie współpraca z rodzicami. Zebranie przez psychologa istotnych informacji dotyczących rozwoju dziecka, jego zachowania oraz metod wychowawczych stosowanych przez rodziców pomoże w ustaleniu przyczyn istniejącego problemu, a następnie wdrożeniu odpowiedniego procesu terapeutycznego.

Zakres pomocy i terapii

 • nieśmiałość w kontakcie z rówieśnikami i osobami dorosłymi
 • lęk ogólny, lęk separacyjny ( dziecko nie odstępuje rodziców – problem z separacją)
 • nagłe napady paniki, płaczu, trudności ze snem
 • unikanie sytuacji potencjalnie trudnych (chodzenie do przedszkola, szkoły)
 • objawy somatyczne mające podłoże psychologiczne ( bóle brzucha, biegunka, wymioty itp.)
 • praca z traumą, (śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek)
 • praca z dzieckiem w trakcie rozwodu rodziców.
 • problemy wychowawcze : napady złości i gniewu, zachowania o charakterze agresywnym.
 • problemy związane z koncentracją uwagi, cechy nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Pomoc psychologiczna dla młodzieży w zależności od istniejącego problemu odbywa się w formie kilku lub kilkunastu spotkań. Pierwszym krokiem jest zdiagnozowanie istniejącego problemu, a następnie dobranie odpowiednich metod pracy terapeutycznej.

Zakres pomocy i terapii

 • zaburzenia o charakterze lękowym (napady paniki, unikanie sytuacji potencjalnie trudnych, np. szkoły, okaleczanie się, zaburzenia snu), objawy somatyczne np. bóle głowy , zaburzenia zachowania i emocji, powtarzające się, trwałe przekraczanie norm społecznych odpowiednich dla wieku, nasilające się zachowania agresywne, wagary, częste wybuchy gniewu i złości,
 • zaburzenia depresyjne (obniżenie lub wahania nastoju, negatywizm, unikanie kontaktów z rodziną i rówieśnikami, nagłe znaczne pogorszenie wyników w nauce, utrata zainteresowania szkołą lub wcześniej podejmowanymi formami aktywności, myśli samobójcze, utrata apetytu, obniżone poczucie własnej wartości)
 • trudności w relacjach interpersonalnych ( konflikty z rówieśnikami, trudność w nawiązywaniu trwałych przyjaźni, nieśmiałość w kontaktach społecznych).

 

Przewiń na górę